Career

JOB OPPORTUNITTIES

CTA

Clinical Trial Administrator

Obowiązki na stanowisku:

 • Pomoc w przygotowywaniu i utrzymywaniu dokumentacji Badań Klinicznych
 • Zgłoszenia Badań Klinicznych do Komisji Bioetycznych i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Współpraca z Monitorami Badań Klinicznych
 • Aktywności administracyjne
 • Udział w zebraniach Lokalnego Zespołu ds. Realizacji Badania Klinicznego według ustalonego porządku
 • Prowadzenie korespondencji i nawiązywanie kontaktu telefonicznego z ośrodkami badawczymi
 • Bieżące raportowanie postępów do Kierownika Projektu

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (umożliwiająca swobodne komunikowanie się w mowie i piśmie i rozumienie treści związanych z dziedzina badan klinicznych)
 • Wyksztalcenie wyższe (dodatkowy atut jeśli biologia, farmacja, chemia),
 • Sumienność, precyzja i konsekwencja w realizacji powierzonych zadań,
 • Wysokie zdolności interpersonalne i umiejętności pracy z dużym zespołem,
 • Wysoki poziom motywacji i zaangażowania,
 • Wysokie umiejętności organizacyjne (ustanawianie priorytetów i zarzadzanie wieloma zadaniami),
 • Otwarcie na nowe wyzwania i chęć nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • Znajomość zasad ICH GCP będzie dodatkowym atutem
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Efektywne zarządzanie czasem i zdolności organizacyjne
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie
 • Możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Benefity pozapłacowe
 • Dużą swobodę działania
 • Przyjazną atmosferę pracy w ambitnym i dynamicznym zespole

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z zaznaczoną w temacie nazwą stanowiska, na adres: office@kcri.org

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

CRA

Monitor Badań Klinicznych (CRA)

Opis stanowiska:

 • nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego przebiegu badań klinicznych
 • ocena zgodności prowadzonych badań z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH-GCP)
 • organizacja wizyt monitorujących w ośrodkach prowadzących badania kliniczne
 • kontrola zgodności prowadzonych badań z protokołem
 • nadzór nad prawidłowym wypełnianiem Kart Obserwacji Klinicznej (CRF)
 • kontrola przestrzegania Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP)
 • współuczestnictwo przy formalnej stronie badań klinicznych – umowy z ośrodkami, rejestracja leku/wyrobu badanego, szkolenia personelu medycznego i pomocniczego

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne (farmacja, biologia, chemia)
 • minimum roczne doświadczenie w pracy Monitora Badań Klinicznych – warunek konieczny
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność
 • szkolenia kierunkowe będą dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie
 • Możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Benefity pozapłacowe
 • Dużą swobodę działania
 • Przyjazną atmosferę pracy w ambitnym i dynamicznym zespole

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z zaznaczoną w temacie nazwą stanowiska, na adres: office@kcri.org

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

DM

Senior Data Manager

Główne obowiązki na tym stanowisku:

 • planowanie i koordynacja tworzenia i walidacji baz danych klinicznych
 • zarządzanie i nadzór nad personelem Działu
 • pomoc w szkoleniu personelu Działu
 • koordynacja współpracy ze Sponsorami projektów – uzgadnianie formatów wymiany danych, słowników kodowania, bibliotek formatów
 • nadzór nad przepływem danych, projektowanie i stosowanie narzędzi kontrolnych
 • tworzenie standardowych oraz dostosowanych do wymagań raportów z baz danych
 • zatwierdzanie baz danych klinicznych (procesy „freeze” i „lock”)
 • współpraca w zarządzaniu projektami z zakresu zarządzania danymi w zakresie harmonogramów i nadzoru nad realizacją
 • koordynacja prac związanych z zamykaniem i archiwizacją projektów
 • współpraca ze statystykami w tworzeniu raportów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: nauki biologiczne i medyczne, informatyka, statystyka, zarządzanie danymi)
 • minimum 4-letnie doświadczenie w pracy w zarządzaniu danymi z badań klinicznych
 • wiedza z zakresu zarządzania danymi i roli tego procesu w projektach badań nowych leków i technologii medycznych; znajomość aktualnych standardów pracy w tej dziedzinie
 • umiejętności w zakresie obsługi komputera – środowisko Windows oraz przynajmniej jedno ze środowisk specjalistycznych – preferowane SAS (doświadczenie i certyfikacja w programowaniu)
 • dobra współpraca i umiejętność koordynacji pracy zespołu
 • znajomość zasad ICH/GCP
 • znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie
 • Możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Benefity pozapłacowe
 • Dużą swobodę działania
 • Przyjazną atmosferę pracy w ambitnym i dynamicznym zespole

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z zaznaczoną w temacie nazwą stanowiska, na adres: office@kcri.org

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

DM (VALE - projekt STRATEGMED)

W związku z wygraniem konkursu Strategmed 2 i realizacją zadań dot. przygotowania, organizacji i zarządzania badaniem klinicznym w projekcie VALE, KCRI poszukuje osoby mogącej pracować na stanowisku:

Data Manager

Główne obowiązki na tym stanowisku:

 • planowanie i koordynacja tworzenia i walidacji baz danych klinicznych
 • pomoc w szkoleniu personelu Działu
 • koordynacja współpracy z członkami konsorcjum – uzgadnianie formatów wymiany danych, słowników kodowania, bibliotek formatów
 • nadzór nad przepływem danych, projektowanie i stosowanie narzędzi kontrolnych
 • tworzenie standardowych oraz dostosowanych do wymagań raportów z baz danych
 • zatwierdzanie baz danych klinicznych (procesy „freeze” i „lock”)
 • współpraca w zarządzaniu projektami z zakresu zarządzania danymi w zakresie harmonogramów i nadzoru nad realizacją
 • koordynacja prac związanych z zamykaniem i archiwizacją projektów
 • współpraca ze statystykami w tworzeniu raportów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: nauki biologiczne i medyczne, informatyka, statystyka, ekonomia, zarządzanie danymi)
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w zarządzaniu danymi z badań klinicznych
 • wiedza z zakresu zarządzania danymi i roli tego procesu w projektach badań nowych leków i technologii medycznych; znajomość aktualnych standardów pracy w tej dziedzinie
 • umiejętności w zakresie obsługi komputera – środowisko Windows oraz przynajmniej jedno ze środowisk specjalistycznych – preferowane SAS (doświadczenie i certyfikacja w programowaniu)
 • dobra współpraca i umiejętność koordynacji pracy zespołu
 • znajomość zasad ICH/GCP
 • znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas realizacji zadania w projekcie
 • Możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Benefity pozapłacowe
 • Dużą swobodę działania
 • Przyjazną atmosferę pracy w ambitnym i dynamicznym zespole

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z zaznaczoną w temacie nazwą stanowiska, na adres: office@kcri.org do 15 kwietnia 2016

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

Project Manager (VALE - projekt STRATEGMED)

W związku z wygraniem konkursu Strategmed 2 i realizacją zadań dot. przygotowania, organizacji i zarządzania badaniem klinicznym w projekcie VALE, KCRI poszukuje osoby mogącej pracować na stanowisku:

Project Manager

Miejsce pracy: Kraków
Opis stanowiska i obowiązków:

 • Organizacja procesu badania klinicznego
 • Merytoryczny nadzór nad poprawnością dokumentów związanych z badaniem
 • Wdrażanie zadania badania klinicznego zgodnie z obowiązującymi normami
 • Stała weryfikacja postępu prac wykonawczych i ich zgodności z harmonogramem projektu
 • Zarządzanie zespołem badania klinicznego i jego budżetem
 • Współpraca z członkami konsorcjum dla realizacji zadania w projekcie
 • Bieżąca ścisła współpraca z innymi działami organizacji zaangażowanymi w zadanie badania klinicznego projektu VALE
 • Komunikacja z Kierownikiem projektu VALE
 • Przeglądanie i zatwierdzanie procedur związanych z tworzeniem i wdrażaniem protokołu, systemu zbierania danych i raportem końcowym

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku najchętniej w firmie o profilu medycznym/ badawczym
 • Znajomość przepisów dot. organizacji i prowadzenia badań klinicznych
 • Praktyczna znajomość metodologii realizacji projektów
 • Doświadczenie w nadzorowaniu i koordynowaniu prac projektowych
 • Rozwinięte umiejętności analityczne
 • Dobra znajomość narzędzi MS Office, w tym MS Excel i MS Project
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność szybkiego podejmowanie decyzji pod presją czasu
 • Doskonała organizacja czasu pracy
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz utrzymywania stałych relacji
 • Posiadanie certyfikatów w dziedzinie PM będzie dodatkowym atutem
 • znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Umowę o pracę, ew. zlecenia
 • Pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas realizacji zadania w projekcie
 • Pracę w ciekawym projekcie z najlepszymi ośrodkami naukowymi w kraju

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie z zaznaczoną w temacie nazwą stanowiska, na adres: office@kcri.org do 15 kwietnia 2016.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

Core Laboratory Analyst (VALE - projekt STRATEGMED)

W związku z realizacją zadań dotyczących przygotowania, organizacji i zarządzania badaniem klinicznym w projekcie VALE – Strategmed 2, KCRI poszukuje osoby mogącej pracować na stanowisku:

Analityk

Główne obowiązki na tym stanowisku:

 • przygotowanie i walidacja metodologii pomiarowej
 • kontrola analiz Angio-CT-Echo od strony technicznej
 • wykonywanie analiz Angio-CT-Echo
 • kontrola i weryfikacja kluczowych parametrów obrazowych
 • przygotowanie dokumentacji analitycznej i technicznej
 • współpraca przy przeprowadzeniu procesu porównawczego
 • współpraca przy tworzeniu i nadzórze nad bazą danych

 

Wymagania:

 • studia wyższe z zakresu nauk fizycznych, medycznych lub informatycznych
 • minimum roczne doświadczenie w zakresie analizy obrazów kardiologicznych
 • umiejętności w zakresie obsługi komputera – środowisko Windows oraz MS Office (doświadczenie i certyfikacja)
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość zasad ICH GCP
 • umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole
 • wysoki poziom motywacji i zaangażowania

 

Oferujemy:

 • pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas realizacji zadania w projekcie
 • umowę zlecenia, ew. umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym i dynamicznym zespole
 • pracę w ciekawym projekcie z wybitnymi ośrodkami naukowymi w kraju

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z zaznaczoną w temacie nazwą stanowiska, na adres: office@kcri.org do 25 lipca 2016 r.

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

Core Laboratory Supervisor (VALE - projekt STRATEGMED)

W związku z realizacją zadań dotyczących przygotowania, organizacji i zarządzania badaniem klinicznym w projekcie VALE – Strategmed 2, KCRI poszukuje osoby mogącej pracować na stanowisku:

Supervisor

Główne obowiązki na tym stanowisku:

 • udział w procesie walidacji metodologii badawczej
 • bieżący nadzór i weryfikacja procesów analitycznych pod kątem medycznym
 • przegląd i ocena jakościowa poszczególnych danych wejściowych zgodnie z protokołem badania
 • codzienny nadzór nad wszystkimi aspektami prowadzonych analiz i generowania danych z analiz
 • monitorowanie i weryfikacja uzyskanych analiz
 • wykonanie zestawień i interpretacji danych zbiorczych po analizach końcowych
 • współudział w przygotowywaniu dokumentacji od strony medycznej
 • współudział w szkoleniu zespołu badawczego w zakresie konstrukcji badania i procedur od strony medycznej

 

Wymagania:

 • studia wyższe z zakresu nauk medycznych
 • minimum roczne doświadczenie w zakresie analizy obrazów kardiologicznych
 • znajomość przepisów dot. organizacji i prowadzenia badań klinicznych
 • doświadczenie w opracowaniu dokumentacji medycznej dotyczącej badań klinicznych
 • praktyczna znajomość metodologii realizacji projektów
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole
 • wysoki poziom motywacji i zaangażowania

 

Oferujemy:

 • pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas realizacji zadania w projekcie
 • umowę zlecenia, ew. umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym i dynamicznym zespole
 • pracę w ciekawym projekcie z wybitnymi ośrodkami naukowymi w kraju

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z zaznaczoną w temacie nazwą stanowiska, na adres: office@kcri.org do 30 sierpnia 2016 r.

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

Fellowship Program

About

Scientific Fellows Program in KCRI is a valuable form of gaining qualifications, and also an opportunity to confront academic knowledge with professional practice. It is also an excellent opportunity to test the ability to work in a team. The internship in KCRI may prove to be a valuable experience that will help properly manage and effectively advance the Fellow’s experience and scientific career.

How does the fellowship look like?

The fellowship generally lasts from 3 to 12 months, depending on the type of research project. Fellows work in small groups that carry out a research project with a KCRI team. The Fellow is assigned a Supervisor for the duration of the fellowship. After completing the program, Fellows will receive a certificate confirming participation in the Fellowship. This is an excellent opportunity to start a career in science in international projects.

What can you expect?
 • You will carry out a scientific project, learning from the best!
 • You may have a chance to continue a career in KCRI after this placement, or cooperate with KCRI in further projects!
Admission

Eligibility

 • Applicants must have a bachelors degree by the start of the program Application Documents – please email to: office@kcri.org

Application letter outlining candidate’s background, motivation and objectives

 • CV or resume
 • Letter of recommendation Deadline

Deadline

 • Continuous recruitment