מדיניות הפרטיות ומדיניות קובצי עוגייה

back

I. מדיניות הפרטיות

המידע במדיניות הפרטיות יעזור לכם להבין איזה מידע אישי אוספת ומעבדת KCRI Sp. z o. o.‎, לאילו מטרות הוא משמש, ואילו זכויות יש לכם בקשר להגנה על המידע האישי שלכם.
אנו מייחסים חשיבות רבה לכיבוד הפרטיות של המשתמשים המבקרים באתר האינטרנט  www.kcri.org (להלן "אתר האינטרנט"). אנו פועלים על-פי תקנות הגנת המידע הכלליות (GDPR) ועל-פי החוקים המקומיים הרלוונטיים במדינות שבהן אנו פועלים.

בעל השליטה במידע

בעל השליטה במידע היא חברת KCRI Sp. z o. o.‎ אשר הכתובת הרשומה של משרדיה היא ul. Miechowska 5b/3, 30-055 Kraków, ומספר הרישום המשפטי הלאומי שלה הוא KRS‏ 0000218183, (להלן גם "KCRI" ו-"בעל השליטה במידע"). KCRI אוספת מידע אישי שאותו אתם מוסרים
בדוא"ל: dataprotection@kcri.org,
או בדואר: ul. Miechowska 5b/3, 30-055 Kraków,
או בטופס ליצירת קשר שנמצא בכתובת kcri.org.

מטרת עיבוד המידע האישי והבסיס המשפטי

 • אספקת שירותים המוצעים דרך אתר האינטרנט
 • יצירת קשר עם אנשים המשתמשים באתר האינטרנט (להלן גם "משתמשים") בקשר לשירותים המוצעים
 • מתן אפשרות למשתמש ליצור קשר עם KCRI

סעיף 6 חלק ‎1 תת-סעיף (א) ותת-סעיף (ב)


 • ניהול הגיוס המתמשך
  (*גיוס עתידי)

סעיף 6 חלק 1 תת-סעיף (א) ותת-סעיף (ג)
(*סעיף 6 חלק 1 תת-סעיף (א))


 • ניהול סטטיסטיקות, ביצוע ניתוחים והעברת הנתונים למשמרת בארכיב
 • התאמת תוכן אתר האינטרנט להעדפות המשתמש
 • מעקב אחר השימוש באתר האינטרנט שלנו*

סעיף 6 חלק 1 תת-סעיף (ו) – יש לנו עניין לגיטימי לשפר את תוכן אתר האינטרנט ואת השירותים שלנו
*מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף "מדיניות קובצי עוגייה"


 • טיפול בתלונות או ערעורים של משתמשים

סעיף 6 חלק 1 תת-סעיף (ג)


הזכויות שלכם הקשורות לעיבוד מידע על-ידי בעל השליטה במידע


בקשר למידע שלכם שמעבד בעל השליטה במידע, יש לכם את הזכות:

 • לגשת אל המידע האישי שלכם, לתקן או למחוק אותו
 • להגביל את עיבוד המידע האישי שלכם
 • לנייד את המידע האישי שלכם
 • להתנגד לעיבוד המידע האישי שלכם
 • להסיר את ההסכמה לעיבוד המידע האישי שלכם (אם הבסיס החוקי הוא סעיף‎ ‏6 חלק 1 תת-סעיף (א))


בקשות כאלה חובה להגיש לבעל השליטה במידע.


יש לכם את הזכות להגיש תלונה לרשות המפקחת אם אתם סבורים שעיבוד המידע האישי שלכם מפר את תקנות הגנת המידע הכלליות.


מסירת המידע האישי שלכם לבעל השליטה במידע תיעשה מרצונכם החופשי. עם זאת, אם לא תמסרו את המידע האישי שלכם או אם תמסרו מידע אישי חלקי, ייתכן שהדבר יעכב מאוד או ימנע את השגת המטרות על-ידי בעל השליטה במידע.


נמעני המידע האישי

המידע מיועד לשימושה של חברת KCRI.

מכיוון ש-KCRI עשויה להזדקק לעזרה בארגון מתאים של מידע, לדוגמה בתחום הנהלת החשבונות, בתחום הטכני, בתחום תשתיות מחשוב או עבור עניינים שוטפים הנוגעים לעסקים של KCRI כיזם, ייתכן שמידע אישי יועבר לנמענים מהסוגים הבאים:


א) ספקי שירות המספקים ל-KCRI פתרונות טכניים וארגוניים, המאפשרים את יישום היעדים שעליהם דובר בסעיף 3 (במיוחד ביחס לספקי שירותים בענפי טכנולוגיות המידע [ICT]);


ב) ספקים של שירותים משפטיים, שירותי הנהלת חשבונות, שירותי בקרה וייעוץ ושירותים התומכים ב-KCRI בעניינים הנוגעים לתביעות (במיוחד משרדי עורכי דין ומוסדות כלכליים);


ג) גופים ציבוריים אחרים, מוסדות או גופים המורשים על-פי חוק.


העברת מידע


בעל השליטה במידע אינו מתכוון להעביר את המידע האישי שלכם לכל מדינת צד שלישי או ארגון בינלאומי.


קבלת החלטות אוטומטית


בעל השליטה במידע לא יקבל כל החלטה אוטומטית בנוגע למידע שלכם על סמך המידע האישי שלכם שמסרתם, כולל החלטות כתוצאה מיצירת פרופילים.


אחסון


בעל השליטה במידע ישמור את המידע שלכם רק למשך הזמן הנחוץ עבור המטרות שלשמן אנו משתמשים בו.

מידע נוסף

מדיניות זו בתוקף מה-25 במאי 2018 ועד שהיא תבוטל ותבצע את מחויבותה המשפטית על-פי סעיפים 13‒14 של תקנות הגנת המידע הכלליות.
בכל שאלה לגבי מדיניות הפרטיות הנכם מוזמנים לפנות אלינו לכתובת: dataprotection@kcri.org.


II. מדיניות קובצי עוגייה


מהם קובצי עוגיות?


כמו לגבי כמעט כל אתרי האינטרנט המקצועיים, אתר זה משתמש בקובצי עוגיות. מדובר בקבצים זעירים שיורדים אל המחשב שלכם, כדי לשפר את חוויית הגלישה שלכם. עמוד זה מתאר את המידע שאותו אוספים קובצי העוגיות, איך אנו משתמשים במידע, ולמה לפעמים עלינו לאחסן קובצי עוגיות אלה. אנו גם נאמר לכם איך ניתן למנוע את האחסון של קובצי עוגיות אלה. עם זאת, שימו לב כי הדבר עלול לפגוע בגורמים מסוימים של תפקוד האתר, או "לפרק" אותם.
מידע נוסף על קובצי עוגיות ניתן למצוא  בעמוד הוויקיפדיה "עוגייה (אינטרנט)".

איך אנו משתמשים בקובצי עוגיות?


אנו משתמשים בקובצי עוגיות בשל מגוון סיבות המתוארות למטה. למרבה הצער, לרוב לא ניתן לנטרל קובצי עוגיות בלי לנטרל לחלוטין את השימושים והמאפיינים שקבצים אלה מוסיפים לאתר זה. אם אינכם בטוחים אם אתם זקוקים לקובצי העוגיות או לא, מומלץ להשאיר את כולם למקרה שהם משמשים כדי לספק שירות שנחוץ לכם.


נטרול קובצי עוגיות


ניתן למנוע את ההגדרה של קובצי עוגיות על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן (את ההוראות לכך ניתן למצוא בחלק העזרה של הדפדפן). שימו לב שנטרול קובצי עוגיות ישפיע על השימושיות של אתר אינטרנט זה ושל אתרי אינטרנט רבים אחרים שבהם אתם מבקרים. בדרך כלל נטרול קובצי עוגיות ינטרל גם שימושים ומאפיינים מסוימים של אתר זה. לכן, אנו ממליצים שלא לנטרל את קובצי העוגיות.


קובצי העוגיות שאנו מגדירים


האתר עשוי להציע שירותי מנוי לעלוני מידע או הודעות דוא"ל, וייתכן שקובצי עוגיות ישמשו כדי לזכור אם כבר נרשמתם והאם יש להציג בפניכם הודעות מסוימות המיועדות רק עבור משתמשים רשומים / לא רשומים.
מעת לעת ייתכן שנציע לכם, המשתמשים, סקרים או שאלונים כדי להציג בפניכם תובנות מעניינות, ולהעניק לכם כלים שימושיים או הבנה מדויקת יותר של בסיס המשתמשים שלנו. סקרים אלה עשויים לכלול קובצי עוגיות המאפשרים לזכור מי כבר השתתף בסקר או עוזרים לספק למשתמשים תוצאות מדויקות אחרי מעבר עמוד.
כאשר אתם שולחים מידע באמצעות טופס מסוים, כמו טופס יצירת קשר או טופס תגובה, ייתכן שיופעלו קובצי עוגיות כדי לזכור את פרטי המשתמש שלכם לתקשורת עתידית.
כדי להעניק לכם חוויה נהדרת באתר זה, אנו מספקים את השימושיות המאפשרת לכם להגדיר את העדפותיכם לגבי אופן הפעולה של אתר זה כאשר אתם משתמשים בו. כדי לזכור את העדפותיכם עלינו להגדיר קובצי עוגיות. כך נוכל לחזור למידע זה בכל פעם שתבצעו אינטראקציה עם עמוד המושפע מהעדפותיכם.


קובצי עוגיות של צד שלישי


במקרים מיוחדים אנו גם משתמשים בקובצי עוגיות שאותם מספקים צדדים שלישיים מהימנים. בסעיף הבא רשומים סוגים של קובצי עוגיות של צדדים שלישיים שאתם עשויים לפגוש דרך אתר זה.


אתר זה משתמש ב-Google Analytics, אחד מפתרונות הניתוח הנפוצים והמהימנים ביותר ברשת, שמטרתו לעזור לנו להבין איך אתם משתמשים באתר ובאילו דרכים אנו יכולים לשפר את החוויה שלכם. קובצי עוגיות אלה עשויים לעקוב אחר דברים כמו משך הזמן שבו אתם נמצאים באתר והעמודים שבהם אתם מבקרים, כך שנוכל להמשיך וליצור תוכן אטרקטיבי.
מידע נוסף על קובצי העוגיות של Google Analytics ניתן למצוא  בעמוד הרשמי של Google Analytics.


אנו משתמשים בניתוחי צד שלישי כדי לעקוב אחר השימוש באתר זה ולמדוד אותו, כך שנוכל להמשיך וליצור תוכן אטרקטיבי. קובצי עוגיות אלה יכולים לעקוב אחר דברים כמו משך הזמן שבו אתם נמצאים באתר או העמודים שבהם אתם מבקרים, מה שעוזר לנו להבין איך נוכל לשפר את האתר עבורכם.


במקרים מסוימים נוכל לספק לכם תוכן מותאם אישית על סמך מה שאתם מספרים על עצמכם הן ישירות והן בעקיפין על-ידי קישור חשבון ברשת חברתית. סוגים אלה של קובצי עוגיות פשוט מאפשרים לנו לספק לכם תוכן שלדעתנו עשוי לעניין אתכם.


מידע נוסף


אנו מקווים שהסברנו את הדברים בבירור, וכפי שהוזכר קודם, אם יש משהו שאינכם בטוחים אם אתם זקוקים לו או לא, תמיד עדיף לאפשר את קובצי העוגיות, למקרה שהם קשורים לאחד מהמאפיינים שבהם אתם משתמשים באתר שלנו. עם זאת, אם אתם עדיין מעוניינים במידע נוסף, אתם מוזמנים לפנות אלינו.  
דוא"ל: office@kcri.org

טלפון: ‎+48-12-623-1930

הסמכה

כל הזכויות שמורות הודעה משפטית
מדיניות הפרטיות תואמת לתקנים ISO 9001:2015 ו-12155:2011
KCRI מוסמכת על-פי תקן ISO 27001:2017
KCRI MedicSense מוסמכת על-פי תקן ISO 13485:2016
KCRI מוסמכת כשותפת זהב של מיקרוסופט
הפרויקט ממומן על-ידי התוכנית התפעולית Smart Growth של European Funds של האיחוד האירופי