פעילויות מענק

ב-22‒25 במאי 2018 השתתפה KCRI, בשיתוף פעולה עם Klaster LifeScience Kraków, ב-EuroPCR 2018 בפריז כחלק מיישום הפרויקט "PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)".

ה-EuroPCR הוא המפגש השנתי הרשמי של האיגוד האירופי להתערבויות מלעוריות בלב ובכלי הדם (EAPCI) ובמסגרתו מתקיים הקורס המוביל בעולם ברפואת לב וכלי דם התערבותית. במפגש משתתפים בכל שנה יותר מ-12,000 משתתפים. EuroPCR הוא הפורום העולמי לשיתוף מידע בתוך ובין כל קהילות הרפואה ההתערבותית.

ב-6‒8 בנובמבר 2017 השתתפה KCRI, בשיתוף פעולה עם Klaster LifeScience Kraków, ב-EuroPCR‏ 2017 בברלין כחלק מיישום הפרויקט "PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)".‎

כנס BIO-Europe הוא הכנס השנתי הגדול ביותר לשיתופי פעולה בתחום הביוטכנולוגיה, הנערך באירופה. יותר מ-3,800 מקבלי החלטות מרחבי העולם מתחומי הביוטכנולוגיה, הרוקחות והכלכלה משתתפים מדי שנה ב-BIO-Europe כדי לזהות הזדמנויות עסקיות חדשות ולפתח קשרים אסטרטגיים. מנהלי פיתוח עסקי ומנהלי עסקאות מתייחסים לכנס BIO-Europe כאירוע חובה וכאסטרטגיה עסקית יעילה המאפשרים להם להכיר מספר רב של שותפים פוטנציאליים ולהציג בפניהם את עסקיהם. BIO-Europe מאופיין במערכת ליצירת שיתוף פעולה מבוססת הרשת המתקדמת ביותר, המאפשרת למשתתפים מכל חלקי שרשרת הערך בתחום הביוטכנולוגיה לזהות קשרים אסטרטגיים שידחפו את העסק שלהם להצלחה, להפעילם, ולהיכנס אליהם במהירות.

מלבד העובדה שאנו מספקים שירותי מחקר איכותיים ללקוחות בתעשייה שלנו, אנו גם מחויבים להיות משתתפים פעילים ותורמים לקידום מדעי הרפואה ולפיתוח מוצרים ותהליכים חדשניים.

לשם כך, ל-KCRI יש יוזמה פנימית מתמשכת לחפש הזדמנויות מימון למחקר ולפיתוח מפולין, מאירופה וממקורות בינלאומיים אחרים, ולהתאים אותן לעניין ולמומחיות שלנו ושל שותפינו. אנו מגישים בקשות ומשתתפים כמקבלי מענק ראשיים או כשותפים במאגד ארגונים או כקבלני משנה.

אנו משתתפים פעילים בפרויקטים המתנהלים בתוכניות פולניות, אירופיות ובינלאומיות.

פרויקטים הנמצאים בעיצומם:

פרויקט מס' PMT/0556/4N‏/2019

תחת "Smart Growth Operational Program 2014‒2020, Priority axis III "Support for innovation in enterprises, סעיף 3.3 "Support for promotion and internationalization of innovative enterprises", תת-סעיף 3.3.1 "Polish Tech Bridges".
[08.02.2021] בקשה להצעה
[03.03.2021] תוצאות ההליך

פרויקטים שהסתיימו:

פרויקט "Integrated device system for transcatheter closure of paraVAlvular LEaks (VALE)"‎‏‎ (2015‒2018)‎

פרויקט מס' STRATEGMED2/269488/7/NCBIR‏/2015 במימון משותף עם המרכז הלאומי למחקר ולפיתוח (NCBiR‏ – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) תחת STRATEGMED – תוכנית מו"פ אסטרטגית בתחום הבריאות ‎"Prevention practices and treatment of civilization diseases".

פרויקט "The effect of intracoronary reinfusion of bone marrow-derived mononuclear cells (BM-MNC) on all-cause mortality in acute myocardial infarction (BAMI)‎"‏ (2011‒2016)‎

פרויקט מס' EALTH-F‏4-2011-278967 תחת The Seventh Framework Programme for Research.

פרויקט "Innovative methods of steam cells applications in medicine"‏ (2009‒2015)

פרויקט מס' POIG‏ 01.02-00-109/09 תחת European Union Structural Funds – Innovative Economy Operational Programme

פרויקט "WROVASC – Integrated Cardiovascular Center"‏ (2007‒2013)

יוזמות של KCRI:

KCRI כשותפה במאגד.

חברת KCRI מעוניינת להשתתף במאגדים לאומיים ובינלאומיים לפרויקטים של מו"פ וחדשנות בתחום הבריאות והטכנולוגיה.

KCRI כמגשרת בפרויקטים.

אם יש לכם פרויקט מו"פ מעניין בתחום הבריאות או הטכנולוגיה ואתם חושבים ש-KCRI יכולה להיות שותפה מתאימה, KCRI יכולה לעזור לכם בהמשגת הפרויקט, בפיתוח ובהגשות.

האם אתם רופאים וחוקרים?

האם יש לכם רעיונות מעניינים למחקרים קליניים?

האם אתם מתכננים לבקש מענק מחקר עבור מחקר קליני?

KCRI עוזרת לתרגם את הרעיון שלכם לפרויקט ניסוי תוך אבטחת איכות מתאימה ותאימות להנחיות ההליכים הקליניים הנאותים של הוועדה הבינלאומית להרמוניזציה (ICH-GCP) ולתקנים הרגולטוריים. את החברה שלנו הקימו רופאים וחוקרים. אף אחד לא יבין את הבעיות והצרכים שלכם טוב יותר.


השוואות בין אסטרטגיות טיפול, גישות מעניינות של חוקרים יחידים, יישומי נישה, צרכים קליניים שלא נענו ‒ לכולם נחוצות תמיכה מקצועית ותשתית מחקר. אחת מהמטרות של KCRI היא לאפשר פעילויות אלה ולתמוך בהן.


אתם מוזמנים לעיין בתיק  השירותים המקיף שלנו.

הסמכה

כל הזכויות שמורות הודעה משפטית
מדיניות הפרטיות תואמת לתקנים ISO 9001:2015 ו-12155:2011
KCRI מוסמכת על-פי תקן ISO 27001:2017
KCRI MedicSense מוסמכת על-פי תקן ISO 13485:2016
KCRI מוסמכת כשותפת זהב של מיקרוסופט
הפרויקט ממומן על-ידי התוכנית התפעולית Smart Growth של European Funds של האיחוד האירופי