יצירת קשר

Miechowska 5B
30-055 Kraków, Poland

מספר רישום משפטי לאומי: 0000218183 (KRS)
מספר מע"מ: PL6772236303
הון מניות: 150000 PLN

דוא“ל:office@kcri.org
טלפון:1930 623 12 48+

  הסמכה

  כל הזכויות שמורות הודעה משפטית
  מדיניות הפרטיות תואמת לתקנים ISO 9001:2015 ו-12155:2011
  KCRI מוסמכת על-פי תקן ISO 27001:2017
  KCRI MedicSense מוסמכת על-פי תקן ISO 13485:2016
  KCRI מוסמכת כשותפת זהב של מיקרוסופט
  הפרויקט ממומן על-ידי התוכנית התפעולית Smart Growth של European Funds של האיחוד האירופי