Career

JOB OPPORTUNITTIES

CTA

Clinical Trial Administrator

Obowiązki na stanowisku:

 • Pomoc w przygotowywaniu i utrzymywaniu dokumentacji Badań Klinicznych
 • Zgłoszenia Badań Klinicznych do Komisji Bioetycznych i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Współpraca z Monitorami Badań Klinicznych
 • Aktywności administracyjne
 • Udział w zebraniach Lokalnego Zespołu ds. Realizacji Badania Klinicznego według ustalonego porządku
 • Prowadzenie korespondencji i nawiązywanie kontaktu telefonicznego z ośrodkami badawczymi
 • Bieżące raportowanie postępów do Kierownika Projektu

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (umożliwiająca swobodne komunikowanie się w mowie i piśmie i rozumienie treści związanych z dziedzina badan klinicznych)
 • Wyksztalcenie wyższe (dodatkowy atut jeśli biologia, farmacja, chemia),
 • Sumienność, precyzja i konsekwencja w realizacji powierzonych zadań,
 • Wysokie zdolności interpersonalne i umiejętności pracy z dużym zespołem,
 • Wysoki poziom motywacji i zaangażowania,
 • Wysokie umiejętności organizacyjne (ustanawianie priorytetów i zarzadzanie wieloma zadaniami),
 • Otwarcie na nowe wyzwania i chęć nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • Znajomość zasad ICH GCP będzie dodatkowym atutem
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Efektywne zarządzanie czasem i zdolności organizacyjne
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie
 • Możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Benefity pozapłacowe
 • Dużą swobodę działania
 • Przyjazną atmosferę pracy w ambitnym i dynamicznym zespole

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z zaznaczoną w temacie nazwą stanowiska, na adres: office@kcri.org

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następujących klauzul:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KCRI Sp. z o. o. moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji”.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KCRI Sp. z o. o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

CRA

Monitor Badań Klinicznych (CRA)

Opis stanowiska:

 • nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego przebiegu badań klinicznych
 • ocena zgodności prowadzonych badań z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH-GCP)
 • organizacja wizyt monitorujących w ośrodkach prowadzących badania kliniczne
 • kontrola zgodności prowadzonych badań z protokołem
 • nadzór nad prawidłowym wypełnianiem Kart Obserwacji Klinicznej (CRF)
 • kontrola przestrzegania Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP)
 • współuczestnictwo przy formalnej stronie badań klinicznych – umowy z ośrodkami, rejestracja leku/wyrobu badanego, szkolenia personelu medycznego i pomocniczego

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne (farmacja, biologia, chemia)
 • minimum roczne doświadczenie w pracy Monitora Badań Klinicznych – warunek konieczny
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność
 • szkolenia kierunkowe będą dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie
 • Możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Benefity pozapłacowe
 • Dużą swobodę działania
 • Przyjazną atmosferę pracy w ambitnym i dynamicznym zespole

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z zaznaczoną w temacie nazwą stanowiska, na adres: office@kcri.org

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następujących klauzul:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KCRI Sp. z o. o. moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji”.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KCRI Sp. z o. o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

DM

Senior Data Manager

Główne obowiązki na tym stanowisku:

 • planowanie i koordynacja tworzenia i walidacji baz danych klinicznych
 • zarządzanie i nadzór nad personelem Działu
 • pomoc w szkoleniu personelu Działu
 • koordynacja współpracy ze Sponsorami projektów – uzgadnianie formatów wymiany danych, słowników kodowania, bibliotek formatów
 • nadzór nad przepływem danych, projektowanie i stosowanie narzędzi kontrolnych
 • tworzenie standardowych oraz dostosowanych do wymagań raportów z baz danych
 • zatwierdzanie baz danych klinicznych (procesy “freeze” i “lock”)
 • współpraca w zarządzaniu projektami z zakresu zarządzania danymi w zakresie harmonogramów i nadzoru nad realizacją
 • koordynacja prac związanych z zamykaniem i archiwizacją projektów
 • współpraca ze statystykami w tworzeniu raportów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: nauki biologiczne i medyczne, informatyka, statystyka, zarządzanie danymi)
 • minimum 4-letnie doświadczenie w pracy w zarządzaniu danymi z badań klinicznych
 • wiedza z zakresu zarządzania danymi i roli tego procesu w projektach badań nowych leków i technologii medycznych; znajomość aktualnych standardów pracy w tej dziedzinie
 • umiejętności w zakresie obsługi komputera – środowisko Windows oraz przynajmniej jedno ze środowisk specjalistycznych – preferowane SAS (doświadczenie i certyfikacja w programowaniu)
 • dobra współpraca i umiejętność koordynacji pracy zespołu
 • znajomość zasad ICH/GCP
 • znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie
 • Możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Benefity pozapłacowe
 • Dużą swobodę działania
 • Przyjazną atmosferę pracy w ambitnym i dynamicznym zespole

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z zaznaczoną w temacie nazwą stanowiska, na adres: office@kcri.org

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następujących klauzul:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KCRI Sp. z o. o. moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji”.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KCRI Sp. z o. o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana w celu przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy o pracę/cywilnoprawnej a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji jest KCRI Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-055) przy ul. Miechowskiej 5B/3 (dane kontaktowe: dataprotection@kcri.org ).

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy, współpracownicy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy. Dane osobowe zbierane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji a przetwarzanie w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku od daty udostępnienia danych chyba, że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę o której mowa powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację drogą elektroniczną na adres: dataprotection@kcri.org.

Fellowship Program

About

Scientific Fellows Program in KCRI is a valuable form of gaining qualifications, and also an opportunity to confront academic knowledge with professional practice. It is also an excellent opportunity to test the ability to work in a team. The internship in KCRI may prove to be a valuable experience that will help properly manage and effectively advance the Fellow’s experience and scientific career.

How does the fellowship look like?

The fellowship generally lasts from 3 to 12 months, depending on the type of research project. Fellows work in small groups that carry out a research project with a KCRI team. The Fellow is assigned a Supervisor for the duration of the fellowship. After completing the program, Fellows will receive a certificate confirming participation in the Fellowship. This is an excellent opportunity to start a career in science in international projects.

What can you expect?
 • You will carry out a scientific project, learning from the best!
 • You may have a chance to continue a career in KCRI after this placement, or cooperate with KCRI in further projects!
Admission

Eligibility

 • Potential candidates – students or bachelors  – please email application documents to: office@kcri.org

Application letter outlining candidate’s background, motivation and objectives

 • CV or resume
 • Letter of recommendation Deadline

Deadline

 • Continuous recruitment